ukflag plflag

  
   bezpiecznypacjent     
Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym

Konferencja

Kraków, 26-27 listopada 2014
Problematyka

Problematyka konferencji

Konferencja krajowa z udziałem gości zagranicznych adresowana jest do szerokiego grona  profesjonalistów medycznych, menedżerów ochrony zdrowia i decydentów, prawników, producentów aparatury i materiałów medycznych.
Tematyka konferencji zakłada jak najszersze podejście do problemu bezpieczeństwa pacjenta z uwzględnieniem medycznych i niemedycznych czynników mogących prowadzić do zdarzeń niepożądanych w instytucjach świadczących opiekę medyczną 
i poza nimi, również w domu pacjenta.

Pragniemy skonfrontować tradycyjne ujęcie problemu błędu medycznego, zdarzeń niepożądanych, odpowiedzialności, winy i kary z realiami medycyny XXI wieku.

Widzimy potrzebę zmian w prawie medycznym adekwatnych do rozwoju medycyny
i zmieniających się uwarunkowań zdarzeń niepożądanych,  w celu identyfikacji kierunków koniecznych działań interwencyjnych wychodzących również poza system opieki zdrowotnej w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Pragniemy uświadomić użytkownikom współczesnych skomplikowanych technologii znaczenie uwzględniania zasad User-Centered-Design w medycynie.

Poświęcimy uwagę problemowi  pracy zespołów medycznych i współpracy różnych  profesjonalistów medycznych (pionowej i poziomej).

     Tematy wiodące

        - błąd medyczny i medyczne zdarzenia niepożądane 
        - praca zespołowa w opiece zdrowotnej
        - bezpieczeństwo pacjenta w chirurgii i intensywnej terapii
        - obsady lekarskie, pielęgniarskie i czas pracy
        - problem identyfikacji pacjenta i strony zabiegu
        - pozamedyczne czynniki jakości opieki  i bezpieczeństwa pacjenta
        - czynniki kulturowe a błąd medyczny i zdarzenia  niepożądane
        - User Centered Design i ergonomia w kształtowaniu sprzętu
          i  warunków pracy służby  zdrowia
        - bezpieczeństwo farmakoterapii
        - konieczność nowatorskiego spojrzenia na błąd medyczny i problem winy personelu                   medycznego
        - opakowania medyczne, forma leków i materiałów
        - problem przekazu informacji (słownej, wizualnej, pisanej i in.) w systemie                                 opieki zdrowotnej  
        

Program
Patronat
Zaproszeni wykładowcy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Informacje/Płatności
Rejestracja
Streszczenia
Sponsorzy
Kontakt
Strona główna
know_logo


© by Bartosz Trybulec & Janusz Pokorski