ukflag plflag

  
   bezpiecznypacjent     
Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym

Konferencja

Kraków, 26-27 listopada 2014
Problematyka

Formularz rejestracji

Nazwisko:
Imię:
Tytuł /stopień naukowy:
Miejsce pracy:
Adres miejsca pracy:
Adres do korespondencji:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Faktura za udział:
Dane do faktury: 
Pełna nazwa instytucji:
Dokładny adres:
NIP instytucji:
Forma uczestnictwa: referat
plakat
bez wystąpienia
Proponowany tytuł wystąpienia, autorzy:
Główne tezy wystąpienia (max 500 znaków):
Udział w uroczystej kolacji: tak
nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konferencji w celach organizacyjnych. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm., w tym prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.


Program
Patronat
Zaproszeni wykładowcy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Informacje/Płatności
Rejestracja
Streszczenia
Sponsorzy
Kontakt
Strona główna
know_logo


© by Bartosz Trybulec & Janusz Pokorski