ukflag plflag

  
   bezpiecznypacjent     
Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym

Konferencja

Kraków, 26-27 listopada 2014
Problematyka

    Streszczenia

    Streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mail:  ankapokorska@wp.pl

    Uczestników prosimy o nadsyłanie propozycji referatów
    w karcie zgłoszenia.
Kwalifikacji do przedstawienia pracy         podczas Sympozjum dokona Komitet Naukowy, wkrótce         po otrzymaniu zgłoszenia.

    Wskazówki dla autorów streszczeń

    Streszczenie (w języku polskim i angielskim) nie powinno przekraczać     dwóch stron w programie MS Word (Arial Narrow 12p, interlinia 1.5)         i winno zawierać następujące elementy:

    1.             tytuł  pracy (wielkie litery)

    2.             imię i nazwisko autora (autorów)

    3.             nazwy instytucji, które reprezentują autorzy

    W uzasadnionych przypadkach streszczenie może zawierać niewielkie         tabele i rysunki.

Program
Patronat
Zaproszeni wykładowcy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Informacje/Płatności
Rejestracja
Streszczenia
Sponsorzy
Kontakt
Strona główna
know_logo
© by Bartosz Trybulec & Janusz Pokorski